งานตรวจเช็คความเสียหายเบื่องต้นของ Rotary valve เพื่อวางแผน O/H ปัญหา air leak และ produce ภายในรั่วไหลสู่ภายนอก

© Done Engineering and Service. CO.,LTD.